Noteikumi

1. Reģistrējoties, lietotājs piekrīt visiem selfijubums.lv noteikumiem un nosacījumiem.
2. Par ievietoto saturu iekš selfijubums.lv, atbildību nes portāla lietotājs, kurš ievietojis selfijus, vai ierakstijis komentārus.
3. Selfijubums.lv ir publiska telpa un visi tajā ievietotie selfiji un komentāri, čata ziņojumi ir publiski.
4. Selfijubums.lv ievietotie selfiji un komentāri var tikt rādīti Facebook, Youtube, Twitch, Instagram un citās platformās.
5. Selfijubums.lv aizsargā portāla lietotāju konfidencialitāti. Selfiju Bums informāciju par lietotāju IP adresi, E-pastu, vai citu privātu informāciju sniedz tikai un vienīgi tiesībsargājošām iestādēm uz rakstveida pieprasījuma pamata.

6. Aizliegts ievietot selfijus, kur redzams, jebkāda veida, Latvijas Republikas likumpārkāpums.
7. Aizliegts ievietot pornogrāfiska rakstura selfijus.
8. Aizliegts ievietot selfijus kuros redzama personas goda un cieņas aizskaršana.
9. Aizliegts ievietot selfijus, kuros redzama jebkāda veida vardarbība, jebkāda veida rasisms un diskriminācija.
10. Aizliegts ievietot selfijus ar jebkāda veida propagandu, kā arī nacistiskās vācijas un PSRS simboliku.
11. Aizliegts ievietot selfijus, kuros redzama jebkāda veida naida kurināšana.
12. Neatkarīgi no tā, vai selfijā ir redzama viena, vai vairākas personas, selfijā jābūt redzamai personai, kas fotografē.
13. Aizliegts ievietot miglainus, neskaidri saredzamus selfijus. Bokē effekts ir atļauts.

14. Komentāros un čatā aizliegts spams un flūds, kā arī jebkāda veida reklāma.
15. Komentāros un čatā aizliegta personas goda un cieņas aizskaršana.
16. Komentāros un čatā aizliegta naida kurināšana.
17. Komentāros un čatā aizliegta jebkāda veida propaganda.
18. Komentāros un čatā aizliegta jebkuras privātas informācijas izpaušana. (adreses, telefona numuri, utt)

19. Noteikumi, var tikt mainīti, grozīti, papildināti jebkurā brīdī. Par izmaiņām noteikumos, tiks paziņots.